Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMożliwości udostępnienia opinii publicznej stenogramu z tajnych obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 3
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 109
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych