Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: M. Andrzejewski. Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 3
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 207
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych