Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFrom Hard to Soft Law – A Requisite Shift in the International Copyright Regime?
Nazwa czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law
Numer 1
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Munich 2011
Strony: 40-54
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego