Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZwiązki zawodowe w systemie zbiorowej reprezentacji pracowników - stan obecny i perspektywy zmian
[w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku
[red:] J. Stelina,M. Tomaszewska,A. Wypych-Żywicka
[autor:] J. Stelina
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2010
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy