Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRegulacje indywidualnego prawa pracy jako przedmiot dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy
[w:] Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw
[red:] J. Stelina
[autor:] J. Stelina
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2010
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy