Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRozdział 2. Przedmiot prawa pracy oraz Rozdział 6. Charakter norm prawa pracy
[w:] Zarys systemu prawa pracy
[red:]  K. Baran
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy