Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie modelu opłaty za abonament radiowo-telewizyjny
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Numer 2
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 171
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych