Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułIV European Intellectual Property Teachers’ Network Workshop
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Madryt 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego