Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWojna jako sposób rozstrzygania konfliktów. Rozważania z zakresu teorii państwa i prawa
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze"
Numer t. XIV
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 14
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa