Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpinia w sprawie możliwości określania przez przyszłą komisją ds. europejskich stanowiska wiążącego Radę Ministrów na forum Unii Europejskiej
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 2
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 147
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych