Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZ problematyki sejmowej komisji śledczej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer Tom XII "Miscellanea konstytucyjne"
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych