Publikacja typu: Referaty
TytułWiktymizacja wtórna ofiar przestępstw przez media
Na konferencji: Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw pt.: Wiktymizacja wtórna
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii