Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKonferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw pt.: Wiktymizacja wtórna
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniu 22 lutego 2011 r. w Warszawie w Prokuraturze Generalnej odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw pt.: WIKTYMIZACJA WTÓRNA.