Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł"Wielka narracja" Rady Europy - kilka uwag o ochronie natury ludzkiej w dobie rewolucji biotechnologicznej
Nazwa czasopisma Forum Prawnicze
Numer 2 (4)
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 49 - 58
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa