Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOchrona zasobów przyrodniczych morza
[w:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska