Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawnoekonomiczne aspekty zmian klimatu
[w:] Zmiany klimatu a społeczeństwo
[red:]  I. Grochowska, L. Karski
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Wydawnictwo: C. H. Beck
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-255-1797-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska