Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułTransgraniczna ochrona środowiska na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej
Nazwa czasopisma Studia Prawnicze KUL
Numer 1
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Lublin 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska