Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie wykładni przepisów Regulaminu Sejmu
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 11
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych