Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZasady prawa klimatycznego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Numer XXIV
[red:] J. Warylewski
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska