Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOcena regulacji prawnej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Numer XXIV
[red:] J. Warylewski
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska