Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpinia w sprawie możliwości przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez sejmową komisję śledczą
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 84
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych