Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie wprowadzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer Tom XI "Aktualne problemy prawa i procesu karnego"
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2003
Strony: 377-384
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych