Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAdministracyjnoprawna ochrona zabytków nieruchomych jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego. Dwie perspektywy
[w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.) Prawna ochrona zabytków
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Toruń 2010
Strony: 96-103
ISBN: 978-83-7611-770-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego