Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2009 r. (II OSK 1277/08)
[w:] OSP 2011 nr 1, poz. 8
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego