Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułJeszcze w sprawie trybu pilnego
[w:] Sześć lat Konstytucji RP
[red:]  L. Garlicki
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2003
Strony: 279-284
ISBN: 83-7059-637-1
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych