Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres kontroli w trybie art. 6 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Nazwa czasopisma "Biuletyn EiOP" Kancelarii Sejmu
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych