Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie dostępu do informacji w Kancelarii Sejmu
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych