Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpinia na temat statusu komisji śledczej
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 2
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych