Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO unormowaniach dotyczących ochrony budynków i terenów sejmowych
Nazwa czasopisma "Biuletyn EiOP" Kancelarii Sejmu
Numer 3
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych