Publikacja typu: Varia
TytułDeweloperzy: pogodzić wodę z ogniem, „Rzeczpospolita”, dodatek „Prawo co dnia”, 27 kwietnia 2011 r., nr 97 (8913), s. C8
[autor:] B. Gliniecki
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego