Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNormatywne podstawy ochrony zabytków w II Rzeczypospolitej
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2006
Numer t. XV
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2006
Strony: 8
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa