Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWsparcie zatrudnienia ze środków publicznych w ustawie antykryzysowej
Nazwa czasopisma Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Numer Nr 1/2010
[autor:] J. Stelina,M. Zieleniecki
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy