Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułUbezpieczenia społeczne – obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowego z tytułu współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą – współpraca a pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2008 r., II UK 286/07
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 2/2010
[autor:] M. Zieleniecki
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy