Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułReforma emerytalna – bilans zysków i strat
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer Tom XXIV
[autor:] M. Zieleniecki
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy