Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi na temat charakteru prawnego emerytury pomostowej
Nazwa czasopisma Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Numer 2/2010 r.
[autor:] M. Zieleniecki
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy