Publikacja typu: Referaty
TytułWątpliwości wokół rozwiązań prawnych zawartych w ustawie antykryzysowej
Na konferencji: Rola i formy dialogu społecznego w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego oraz wymiana dobrych praktyk
[autor:] M. Zieleniecki
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy