Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw – studium przypadków
[w:] społeczny w praktyce przedsiębiorstw
[red:] J. Stelina
[autor:] M. Łaga,J. Szmit
Miasto: Gdańsk 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy