Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja:
Opis recenzowanej pozycji: Pięć lat Konstytucji RP
[autor:] A. Szmyt
Przegląd Sejmowy
Nr: 3
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych