Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPorozumienia zawierane w trybie ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Nazwa czasopisma Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
Numer 2010/11
[autor:] J. Szmit
Miasto: Kraków 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy