Publikacja typu: Sprawozdania
TytułZbiorowe prawo pracy w XXI w. Sprawozdanie z konferencji
Tytuł (konferencji/wydarzenia) (po) Międzynarodowej Konferencji Zbiorowe prawo pracy w XXI w.
[autor:] M. Łaga,J. Szmit
Wydawnictwo: Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 12
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy