Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOchrona trwałości zatrudnienia w pozaumownych stosunkach pracy
[w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy