Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWniesienie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia a zawieszenie stosunku pracy
[w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy