Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRefleksje na temat stabilizacji zatrudnienia w służbie cywilnej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXIV
[autor:] J. Stelina
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy