Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2008 r., I PK 194/07
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 1/2010
[autor:] J. Stelina
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy