Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułWstęp
[w:] Sześć lat Konstytucji RP
[red:]  L. Garlicki
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Miasto: Warszawa 2003
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych