Publikacja typu: Referaty
TytułEkonomika piractwa międzynarodowego w kontekście zarządzania ryzykiem
Na konferencji: Piractwo morskie w prawie międzynarodowym, w tym w prawie Unii Europejskiej, UKSW Warszawa
[autor:] D. Pyć
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego