Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWolność jako relacja. Przyczynek do formalnej teorii wolności
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XXV
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2011
Strony: 611 - 620
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa