Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułHistoria prawa karnego w dawnej Polsce (do 1795 r.)
[w:] System Prawa Karnego. Tom 2. Źródła prawa karnego.
[red:]  T. Bojarski
[autor:] T. Maciejewski, T. Bojarski, M. Królikowski, J. Majewski, R. Stefański, W. Witkowski, A. Wrzyszcz, E. Zielińska, A. Zoll
Wydawnictwo: Wydawnictwo CH Beck
Miasto: Warszawa 2011
Strony: 1-105
ISBN: 978-83-255-1309-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa

Nakładem Wydawnictwa CH Beck ukazał się Tom 2 Systemu Prawa Karnego - Źródła prawa karnego. W gronie autorów, obok prof. dra hab. Tadeusza Bojarskiego, dra Michała Królikowskiego, prof. dra hab. Jarosława Majewskiego, dra hab. Ryszarda A. Stefańskiego, prof. dra hab. Wojciecha Witkowskiego, dra hab. Andrzeja Wrzyszcza, prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej i prof. dra hab. Andrzeja Zolla, znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa , który opracował na potrzeby publikacji problematykę historii prawa karnego w dawnej Polsce (do 1795 r.). Książka ukazuje zasady prawa karnego w jego rozwoju historycznym oraz na tle europejskiego prawa karnego. Autorzy przedstawiają również zagadnienia obowiązującego prawa karnego: budowy przepisu (normy) prawa karnego, wykładni jego przepisów, reguł obowiązywania ustawy karnej.

Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi polskiego prawa karnego z uwzględnieniem wyróżnienia okresu I RP, stanu prawa karnego na ziemiach polskich w czasie zaborów, prawa karnego Polski Niepodległej, prawa okresu kolejnej okupacji oraz ustawodawstwa karnego po II wojnie światowej. Przedstawiono ponadto problematykę zagadnień konstytucyjnych ważnych dla zasad prawa karnego oraz międzynarodowych i europejskich ustaleń w kwestii reguł odpowiedzialności karnej.