Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułInformacja o WPiA UG
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer Tom XI "Aktualne problemy prawa i procesu karnego"
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2003
Strony: 483
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych