Publikacja typu: Udział w konferencjach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułVIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne pt. 'Nieumyślność'
[autor:] P. Petasz,R. Skarbek,T. Snarski,J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniu 18 maja 2011 r. pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG - prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski, dr Ryszard Skarbek, dr Wojciech Zalewski, dr Paweł Petasz oraz mgr Tomasz Snarski wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nieumyślność" organizowanej przez Katedrę Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne.